ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.deli.gr καλούνται να αναγνώσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβούν στη χρήση της μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.
Προβαίνοντας στη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο επισκέπτης δηλώνει σιωπηρά ότι συναινεί πλήρως στους παρόντες όρους χρήσης.
Οι παρόντες όροι χρήσης δύναται να τροποποιηθούν μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή συγκατάθεση των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Κατά συνέπεια συνίσταται η ανάγνωση τους πριν από κάθε επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Περιεχόμενο

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της συμβολαιογράφου Βασιλικής Δ. Δελή και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε αναμετάδοση, αναπαραγωγή ή αντιγραφή κλπ αυτής προυποθέτει την γραπτή συγκατάθεση της συμβολαιογράφου. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αναμετάδοση, αναπαραγωγή ή αντιγραφή κλπ αυτής όταν προκύπτει σαφώς ότι πρόκειται για προσωπική χρήση του επισκέπτη με αμιγή πληροφοριακό σκοπό με απαραίτητη προυπόθεση τη μη αλλοίωσή της. Οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με το επιστημονικό ύφος της παρούσας ιστοσελίδας και να μην προβαίνουν σε αθέμιτη χρήση του περιεχομένου της με σκοπό την πρόκληση βλάβης ή ζημίας της συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση πρόκλησης ταύτης η συμβολαιογράφος επιφυλάσσεται διά του παρόντος για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.
Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται με αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό την ενημέρωση σχετικά με το θεσμό του συμβολαιογράφου στην Ελληνική Επικράτεια και σε ουδεμία περίπτωση έχει διαφημιστικό χαρακτήρα, δεν αποτελεί διαφημιστικό προιόν ούτε αποσκοπεί σε διαφήμιση. Το σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ενδεικτικό και δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε νομικές συμβουλές. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν αντικαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών και η πρόσβαση σε αυτές δεν συνεπάγεται δημιουργία σχέσης εντολής μεταξύ του επισκέπτη και της συμβολαιογράφου.
Η συμβολαιογράφος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει σε επισκέπτη της παρούσας ιστοσελίδας, ο οποίος βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή.
Η ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους. Η συμβολαιογράφος δεν ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα αυτών ή το περιεχόμενο τους ή τη ζημία ή βλάβη που τυχόν θα προκύψει σε επισκέπτη της παρούσας ιστοσελίδας, ο οποίος θα προβεί στη χρήση τους.
Η συμβολαιογράφος διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να διαγράφει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θεωρεί ανεπιθύμητα όταν η πηγή προέλευσής τους είναι ύποπτη ή προέρχονται από μη αναγνωρίσιμο αποστολέα. Η συμβολαιογράφος δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαγραφή ασφαλών μηνύματων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παραταύτα ταξινομούνται αυτόματα στο φάκελο των ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Πολιτική απορρήτου

Προβαίνοντας στη χρήση και συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με τη συμβολαιογράφο ο επισκέπτης δηλώνει ρητά ότι συναινεί στη συλλογή των προσωπικών δεδομένων του από τη συμβολαιογράφο. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της συμβολαιογράφου θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας ή στατιστικούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους παρόντες όρους χρήσης. Η συμβολαιογράφος δηλώνει διά του παρόντος ότι δεσμεύεται με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου και ότι σε ουδεμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός κι αν νόμος ή αναγνωρισμένο από την κείμενη νομοθεσία δικαστήριο ορίσει διαφορετικά.

Αρμοδιότητα δικαστηρίου

Ο επισκέπτης συμφωνεί ρητά ότι αρμόδια για την εκδίκαση και επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι τα δικαστήρια της πόλης της Λάρισας.