Το αρχείο

Στο γραφείο φυλάσσεται το αρχείο του τέως συμβολαιογράφου Λάρισας Δημητρίου Γ. Δελή, το οποίο αριθμεί 35.450 συμβολαιογραφικές πράξεις. Νόμιμη κάτοχος του αρχείου σήμερα είναι η συμβολαιογράφος Λάρισας Βασιλική Δ. Δελή.