Αναγκαστική Εκτέλεση

  • Πλειστηριασμοί (εκούσιοι - αναγκαστικοί)
  • Αναπλειστηριασμοί
  • Έκδοση απογράφων
  • Πράξεις κατάθεσης εγγράφων κατάσχεσης ακινήτων/κινητών
  • Πράξεις αναστολής/ματαίωσης πλειστηριασμού
  • Πράξεις δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού
  • Πράξεις συναίνεσης σε άρση κατάσχεσης ή αναγγελίας
  • Πίνακες διανομής δημόσια κατατεθέντος προϊόντος αναγκαστικής κατάσχεσης
  • Προσκλήσεις δανειστών
  • Περιλήψεις κατακυρωτικής έκθεσης εκπλειστηριασθέντος ακινήτου