Πλοία - Αεροσκάφη

  • Αγοραπωλησίες πλοίων - αεροσκαφών
  • Σύσταση ναυτικών εταιριών
  • Σύσταση ναυτιλιακών εταιριών πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
  • Πράξεις παραχώρησης - εξάλειψης ναυτικής υποθήκης
  • Συμβάσεις προτιμώμενης ναυτικής υποθήκης